ANAOKULU, ILKOKUL, ORTAOKUL, LISE, MUHTELIF KURSLAR, ACMAK ISTIYORSANIZ BIZI ARAYIN, YATIRIMIZI DEGERLENDIRKEN YANINIZDA OLALIM, OGRETIM KURUMUNUZU, SORUNSUZCA KISA SUREDE ACALIM.

   Günümüzde eğitime yatırım yapmak, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülmelidir. Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul veya lise açarken hemen kazanç hanesine yazılacak bir yatırım olarak görülmemesi gerekir.

          Öncelikle özel öğretim kurumu açarken;
                 1- Okulun yerinin önemi,
                 2- Binanın fiziki yapısı,
                 3- Okulda kullanılan materyal zenginliği,
                 4- Tecrübeli kadronun oluşturulması vb… gibi işlemler ön planda tutulmalıdır.

          Okulun yeri, mevkii, semti seçilirken çevrenin iyi incelenmesi, yatırımın ne zaman kara dönüşeceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yerlerde okul öncesi, (anaokulu, yuva, kreş) ilkokul, ortaokul ve lise yok, buralarda açmak karlı olur düşüncesi yanlış bir yatırım olarak karşınıza çıkabilir. Öncelikle çevre de fazla okul olması bir handikap olarak görülmemeli işinizi iyi yaptığınızda sizin gelirinizin, yatırımızın daha erken dönüş yapmasını sağlayabilir. Çevre halkının da gelir düzeyi iyi araştırılmalıdır. Eğer anaokulunda aylık öğrenci ücretleri 600 TL – 900 TL arasında ise ve kontenjanınızda az ise kısa süre içerisinde gelir-gider dengesi günden güne eksi olarak kasanızdan çıkacaktır.

          Anaokulu, ilkokul, ortaokul açarken, çevre faktörleri göz önünde bulundurulmakla birlikte, okul binasının fiziki yapısı ile bahçe konumunun çok iyi olması gerekir. Derslik sayısının fazlalığı (Örneğin anaokulunda en az 5 derslik, İlkokul için en az 12 derslik) fiziki yapı açısından önemlidir.

          Okuldaki materyal zenginliği ve tecrübeli, işini severek yapan kadroların önemi de unutulmamalıdır.

                               Feridun DADALI 
                     Eğitim ve Prosedür Danışmanı

Özel Kurum ACma DanISmanlIGI

                    Özel Öğretim Kurumu açılmak istenen binanın, öncelikle okul türüne uygun olması ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine (17/07/2014 tarih ve 3021081 sayılı yönerge) uygun olmalıdır.

                    Genellikle yapılan inşaatlar mesken olarak yapıldığından, Özel Öğretim Kurumuna çevrilmek istendiğinde, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uyum sağlama konusunda fazla masraf edilmekte olup, İmar yasasına (3194 sayılı kanun) göre de çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca gerekli tadilat içinde ilgili ilçe belediyesinden tadilatlar içinde izin almakta gerekebilir.

                    Binayı kiralamadan önce iyi araştırma yapılması gerekiyor. 4250 sayılı kanununun (11/06/2013 tarih ve 28674 s.R.G.) mülga 9 uncu maddesine göre, “Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.” denildiğinden, etrafında bu tür yerlerin bulunmaması zorunludur. Ayrıca şans oyunlarının bulunduğu yerlerde (İddaa bayileri, ganyan bayileri, sayısal bayileri vb…) bu kapsama alınmıştır.

                    Yine 08/03/2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre ilgili şartları sağlamak gerekmektedir.

                     Özel öğretim kurumu (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) yapmak istediğiniz binayı kiralamadan önce bizlerle iletişime geçerseniz, sizin adınıza bu araştırmaları yapabiliriz.